Lijst vervoermakelaars

U kunt de lijst van de vergunde vervoermakelaars hieronder downloaden:

Lijst van vervoermakelaars

Opmerking

De gegevens op deze site zijn louter indicatief.
Regelmatig worden er nieuwe vergunningen uitgereikt of bestaande vergunningen stopgezet of ingetrokken.

Indien u absolute zekerheid over een vergunninghouder of over een vergunning wenst, gelieve de FOD Mobiliteit & Vervoer te contacteren op expediteur.wegvervoer@mobilit.fgov.be.