Nuttige adressen

Blank
Overheden
Kabinet van de heer Charles Michel, eerste minister
Wetstraat 16
1000 Brussel
Tel. + 32 (0)2-501.02.11
Website: www.premier.be

 

Kabinet van de heer François Bellot, Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
Tel : +32 (0)2-238.28.00
E-mail : info@bellot.fed.be
Website: www.belgium.be

Administratie
FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER
DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid
Dienst Transportorganisatoren – lokaal 8A09
City Atrium
Vooruitgangstraat 56
1210 BRUSSEL
Email : expediteur.wegvervoer@mobilit.fgov.be
Website: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Andere adressenbestanden