Index Model

Op vraag van verschillende bedrijven uit de expeditiesector heeft BITO het initiatief genomen om een indexmodel van de interne kosten van de expeditiesector uit te werken.

Het model is gebaseerd op volgende principes:

Activiteit = expeditie

In het model wordt enkel rekening gehouden met de ‘activiteitskost’ van de expediteur, met de ‘interne’ kost van de werkzaamheden die komen kijken bij een import- of exportzending. M.a.w. er worden geen kosten opgenomen die betrekking hebben op vervoerskosten van ophaling en aflevering van goederen, surcharges, e.d.

Onpartijdigheid & onafhankelijkheid

De indexen worden berekend door het BITO. Zoals u weet is het BITO in wezen sectoronafhankelijk én de paritaire samenstelling van de Raad van Bestuur garandeert de onpartijdigheid ter zake.

Transparantie

Alle kostenelementen zijn

    • ofwel algemeen bekend (bv. Loonbarema’s)
    • ofwel worden zij gebaseerd op informatie van bedrijven buiten de expeditiesector (bv. Huurprijzen Brucargo)

‘Realistisch’ model

Hoewel het model in wezen theoretisch is en als dusdanig ‘fictief’, werden alle variabelen bij een reeks bedrijven in de sector afgetoetst. Het model beschrijft dus op een realistische wijze typeverzendingen.

Index = GEEN kostprijs

Dit is een evidentie, maar het is zeker niet overbodig om hier nadruk op te leggen! Niet alleen is het wettelijk verboden om kostprijzen voor een sector voor te rekenen, het zou bovendien vrij absurd zijn om kostprijsindicaties te geven gelet op het feit dat elke zending, elk dossier – weze het import of export, weze het luchtvracht of maritiem – verschillend is.

De kostenindex van de expeditiesector

Dossierelementen Kostprijsindex Expeditie