Deze index houdt rekening met de “activiteitenkosten” van de expediteur, met de “interne” kosten van de in- en uitvoeractiviteiten.

Deze index, berekend door het BITO, vertegenwoordigt een gemiddelde van 4 expeditiedossiers, namelijk bij een maritieme import, een maritieme export, een luchtvrachtimport en een luchtvrachtexport.

De berekening van de in de dossiers gebruikte kosten wordt op onafhankelijke, neutrale en consistente wijze uitgevoerd.

Tussen april 2021 en april 2022 steeg de kostprijsindex met 4,81 %

De kostprijsindex van de expediteurssector steeg in de laatste 12 maanden met 4,81 %.

De stijgende inflatie in de loop van 2021en 2022,zorgden naast de algemeen oplopende kosten vooral voor een indexering van de lonen van 3 à 4 %.

Bij de andere kostenelementen valt vooral de stijging van de brandstofprijs op.

Prognose index april 2022 – april 2023

Op basis van de prognoses van het Federaal Planbureau wordt verwacht dat de totale kosten tegen april 2023 met liefst 4,60 % zullen stijgen. (Hierbij werd rekening gehouden met de revisie van het Planbureau van de verwachte indexen op 16 juni 2022).

In de berekening van de prognose werden de lonen geïndexeerd op 1 januari 2023 met de verwachte gezondheidsindex. Bij de andere kosten werd rekening gehouden met het verwachte nationaal indexcijfer der consumptieprijzen in april 2023.

Bij de berekening is echter geen rekening gehouden met een wijziging van de rentevoeten, aangezien hiervoor geen betrouwbare professionele prognose kan worden gevonden.