Kostprijsindex Oktober 2020

Het indexmodel voor de expeditiesector houdt rekening met de ‘activiteitskost’ van de expediteur, met de ‘interne’ kosten van de werkzaamheden bij import- of exportzendingen. De index die door het BITO om de 6 maanden berekend wordt, is een gemiddelde van 4 expeditiedossiers n.l. een maritiem importdossier, een maritiem exportdossier, een importdossier in de luchtvracht en een exportdossier in de luchtvracht. De berekening van de kostenelementen, die in de dossiers gebruikt worden, wordt op een onafhankelijke, neutrale en consistente wijze uitgevoerd.
Tussen oktober 2019 – oktober 2020  steeg de kostprijsindex met 0,49%.
De kostprijsindex van de expediteur steeg in de afgelopen 12 maanden met 0.49 %.

De belangrijkste oorzaken voor deze matige index zijn de lage inflatie en de daling van de rentevoeten en de dieselprijs.

Prognose index oktober 2020 – oktober 2021

Op basis van de prognoses van het Planbureau kan er verwacht worden dat de totale kosten met 1,18 % zullen stijgen tegen oktober 2021. Hierin is een loonaanpassing op basis van de gezondheidsindex voor bedienden en arbeiders op 1 januari 2021 inbegrepen.

Daarnaast is er rekening gehouden met gelijkblijvende rentetarieven.

Gelet op de huidige coronacrisis en de onduidelijke effecten ervan op de economische toestand in de volgende 12 maanden, moet de prognose met nodige voorzichtigheid bekeken worden. De huidige prognose is immer gebaseerd op de cijfers waarover wij op dit ogenblik beschikken en kunnen in de komende maanden op belangrijke punten bijgesteld worden.