Deze index houdt rekening met de “activiteitenkosten” van de expediteur, met de “interne” kosten van de in- en uitvoeractiviteiten.

Deze index, berekend door het BITO, vertegenwoordigt een gemiddelde van 4 expeditiedossiers, namelijk bij een maritieme import, een maritieme export, een luchtvrachtimport en een luchtvrachtexport.

De berekening van de in de dossiers gebruikte kosten wordt op onafhankelijke, neutrale en consistente wijze uitgevoerd.

Tussen oktober 2020 en oktober 2021 steeg de kostprijsindex met 0,76 %

De kostprijsindex van de expediteurssector steeg in de laatste 12 maanden met 0,76 %.

De stijgende inflatie in de loop van 2021, werd enigszins getemperd door het feit dat de loonindexeringen pas op 1 januari ingang zullen vinden.

Bij de andere kostenelementen valt vooral de stijging van de brandstofprijs op.

Prognose index oktober 2021 – oktober 2022

Op basis van de prognoses van het Federaal Planbureau wordt verwacht dat de totale kosten tegen oktober 2022 met 3,65 % zullen stijgen.

Deze verhoging omvat een indexering van de lonen van 2.88 % voor de bedienden en 2.73 % voor de arbeiders bij het begin van 1 januari 2022 (voorlopige prognose loonindexering in oktober 2021).

Er is ook rekening gehouden met ongewijzigde rentevoeten.