Deze index houdt rekening met de “activiteitenkosten” van de expediteur, met de “interne” kosten van de in- en uitvoeractiviteiten.

Deze index, berekend door het BITO, vertegenwoordigt een gemiddelde van 4 expeditiedossiers, namelijk bij een maritieme import, een maritieme export, een luchtvrachtimport en een luchtvrachtexport.

De berekening van de in de dossiers gebruikte kosten wordt op onafhankelijke, neutrale en consistente wijze uitgevoerd.

De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en wordt zo actueel mogelijk gehouden.Alle aangeboden informatie is louter indicatief en niet afgestemd op individuele personen of bedrijven. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen bezoekers geen rechten ontlenen.

Tussen oktober 2022 en oktober 2023 steeg de kostprijsindex met 10,63 %

De kostprijsindex van de expediteurssector is het afgelopen jaar met 10,63% gestegen.

Deze toename omvat een eenmalige loonindexering van ongeveer 11% op 1 januari 2022, evenals stijgingen in rentetarieven, de prijs van diesel, huurkosten en andere factoren. Opmerkelijk is dat de prijs voor papier licht daalde.

Wanneer we de loonindexering buiten beschouwing laten en rekening houden met de consumptie- en gezondheidsindex, de stijging van de dieselprijs en de stijging van de rentetarieven, zou de totale index slechts met iets minder dan 1% zijn gestegen. Het handhaven van stabiele lonen heeft een aanzienlijk dempend effect op het indexeren van de overige kosten.

 

 

Prognose index oktober 2023 – oktober 2024

Prognoses voor de index van oktober 2023 tot oktober 2024 wijzen op een verwachte stijging van de totale kosten met 2,35%.

In deze voorspelling is rekening gehouden met de verwachte loonaanpassingen op 1 januari 2024. Wat betreft de overige kosten, is er gekeken naar het verwachte nationale indexcijfer voor consumptieprijzen en de gezondheidsindex in oktober 2024.

Belangrijk om te vermelden is dat er geen rekening is gehouden met veranderingen in de brandstofprijzen en de rentetarieven, aangezien betrouwbare professionele prognoses op dit gebied niet beschikbaar zijn.