Deze index houdt rekening met de “activiteitenkosten” van de expediteur, met de “interne” kosten van de in- en uitvoeractiviteiten.

Deze index, berekend door het BITO, vertegenwoordigt een gemiddelde van 4 expeditiedossiers, namelijk bij een maritieme import, een maritieme export, een luchtvrachtimport en een luchtvrachtexport.

De berekening van de in de dossiers gebruikte kosten wordt op onafhankelijke, neutrale en consistente wijze uitgevoerd.

Tussen april 2020 en april 2021 steeg de kostprijsindex met 0,68 %

De kostprijsindex van de expediteurssector steeg in de laatste 12 maanden met 0,68 %.

De stijging is voornamelijk te wijten aan de loonindexatie van begin dit jaar.

Prognose index april 2021 – april 2022

Op basis van de prognoses van het Federaal Planbureau wordt verwacht dat de totale kosten tegen april 2022 met 2,77 % zullen stijgen.

Deze verhoging omvat een indexering van de lonen aan de gezondheidsindex voor werknemers en werkneemsters met ingang van 1 januari 2022.

Er is ook rekening gehouden met ongewijzigde rentevoeten.

Gezien de door het coronavirus veroorzaakte gezondheidscrisis en de moeilijk te voorspellen gevolgen daarvan voor de economie in de komende 12 maanden, moeten de prognoses met de grootste omzichtigheid worden gehanteerd.

Algemeen wordt er een inflatiestijging in de komende maanden verwacht. Dit wordt ook in deze prognose weerspiegeld.