Deze index houdt rekening met de “activiteitenkosten” van de expediteur, met de “interne” kosten van de in- en uitvoeractiviteiten.

Deze index, berekend door het BITO, vertegenwoordigt een gemiddelde van 4 expeditiedossiers, namelijk bij een maritieme import, een maritieme export, een luchtvrachtimport en een luchtvrachtexport.

De berekening van de in de dossiers gebruikte kosten wordt op onafhankelijke, neutrale en consistente wijze uitgevoerd.

De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en wordt zo actueel mogelijk gehouden.Alle aangeboden informatie is louter indicatief en niet afgestemd op individuele personen of bedrijven. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen bezoekers geen rechten ontlenen.

Tussen oktober 2021 en oktober 2022 steeg de kostprijsindex met 5,65 %

De kostprijsindex van de expediteurssector steeg in de laatste 12 maanden met 5,65 %.

Deze berekening houdt rekening met een éénmalige loonindexering op 1 januari 2022.

Dit temperde de totale stijging van alle andere kostenelementen.

 

Prognoses index op 1 januari 2023

 

Gelet op de hoge impact van de loonaanpassingen in het begin van elk jaar werd een index berekent die loopt van oktober 2021 tot 1 januari 2023.

De verwachte loonindexering op 1 januari 2023 bedraagt 10,49 % in het PC 226 (bedienden) en 10,55 % in het PC 140 (arbeiders). Tevens werd rekening gehouden met de RSZ-korting van 7.07 %  op de lonen in het eerste semester van 2023. Bij alle andere kostenelementen wordt de verwachte inflatie op 1 januari 2023 verrekend, uitgezonderd de brandstofprijs en de rentevoeten die op het niveau van 1 oktober 2022 worden gehouden.

Deze herberekening op 1 januari resulteert in een kostenindex van 14,80 % tussen oktober 2021 en januari 2023.

 

Prognoses index october 2022 – oktober 2023

Op basis van de prognoses van het Federaal Planbureau wordt verwacht dat de totale kosten tussen oktober 2022 en oktober 2023 met liefst 9,97 % zullen stijgen.

Ook hier werd rekening gehouden met de verwachte loonaanpassingen op 1 januari 2023. Bij de andere kosten werd rekening gehouden met het verwachte nationaal indexcijfer der consumptieprijzen en gezondheidsindex in oktober 2023.

Bij de berekening is echter geen rekening gehouden met een wijziging van de rentevoeten, aangezien hiervoor geen betrouwbare professionele prognose kan worden gevonden.