Kostprijsindex Oktober 2019

Het indexmodel voor de expeditiesector houdt rekening met de ‘activiteitskost’ van de expediteur, met de ‘interne’ kosten van de werkzaamheden bij import- of exportzendingen. De index die door het BITO om de 6 maanden berekend wordt, is een gemiddelde van 4 expeditiedossiers n.l. een maritiem importdossier, een maritiem exportdossier, een importdossier in de luchtvracht en een exportdossier in de luchtvracht. De berekening van de kostenelementen, die in de dossiers gebruikt worden, wordt op een onafhankelijke, neutrale en consistente wijze uitgevoerd.
Tussen oktober 2018 – oktober 2019  steeg de kostprijsindex met 2,24 %.
Deze stijging is hoofdzakelijk te wijten aan de loonaanpassingen in de afgelopen 12 maanden.

De lage rentekosten milderden de stijging.

Prognose index oktober 2019 – oktober 2020

met Op basis van de prognoses van het Planbureau kan er verwacht worden dat de totale kosten met 1,45 % zullen stijgen. Hierin is een loonaanpassing voor bedienden en arbeiders op 1 januari 2020 inbegrepen.
Daarnaast is er rekening gehouden gelijkblijvende rentetarieven.

Daarnaast stellen wij vast dat de digitalisering van de sector aan een grote opmars bezig is en in de toekomst aanzienlijke investeringen zal vergen. Door de digitalisering kan het bedrijfsmodel (en de kostenstructuur) van de expediteur op termijn grondig wijzigen.