Board

Voorzitter

Prof. Frank WITLOX, Universiteit Gent

Ondervoorzitter

Koen VAN DEN BORRE, Adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Bestuurders

Olivier MARCHAL, transportattaché bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie FOD Mobiliteit en Vervoer

Marc HUYBRECHTS, Voorzitter van de Confederatie der Expediteurs van België

Ilse BREMS, attaché bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Prof. Alassane Ballé NDIAYE, Université Libre de Bruxelles

Willem PIERRE, Voorzitter van de Belgische Federatie van Transportorganisatoren in Binnenvaart

Olivier SCHOENMAECKERS, Directeur van de Confederatie der Expediteurs van België

Plaatsvervangend Bestuurders

Jean-Marc MOLEIN, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Bart VAN ROSSEN, directeur van de Belgische Federatie van Transportorganisatoren in Binnenvaart

Directie en secretariaat

Luc VAN CAPPELLEN, directeur

Ginette BOIDART, secretaresse