Board

Voorzitter

Prof. Frank WITLOX, Universiteit Gent

Ondervoorzitter

Koen VAN DEN BORRE, Adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Bestuurders

Olivier MARCHAL, transportattaché bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie FOD Mobiliteit en Vervoer

Marc HUYBRECHTS, Bestuurder bij Forward Belgium

Ilse BREMS, attaché bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Prof. Alassane Ballé NDIAYE, Université Libre de Bruxelles

Willem PIERRE, Voorzitter van de Belgische Federatie van Transportorganisatoren in Binnenvaart

Olivier SCHOENMAECKERS, Directeur van Forward Belgium

Plaatsvervangend Bestuurders

Bart VAN ROSSEN, directeur van de Belgische Federatie van Transportorganisatoren in Binnenvaart

Directie

Leen De Paepe, directeur

Luc Van Cappellen (assisteert tot eind december 2023)