BELGISCH INSTITUUT VOOR TRANSPORTORGANISATOREN

WELKOM

BELGISCH INSTITUUT VOOR TRANSPORTORGANISATOREN

WELKOM

BELGISCH INSTITUUT VOOR TRANSPORTORGANISATOREN

WELKOM

BELGISCH INSTITUUT VOOR TRANSPORTORGANISATOREN

WELKOM

RETRIBUTIE 2021

De factuur voor de retributie 2021 voor de verlenging van de vergunning van vervoercommissionair en vervoermakelaar werd u op 27 november 2020 toegestuurd door het BITO.

Net als in voorgaande jaren wordt deze factuur opgesteld op naam van de FOD Mobiliteit en Vervoer en het BITO.

Om de verzending van de facturen vlotter te laten verlopen, willen we graag de facturen per e-mail versturen.

Gelieve daarom uw e-mailadres voor de facturen mee te delen op ons e-mailadres mail@bito-ibot.be .

(Indien u al de factuur per e-mail toegestuurd krijgt op het juiste e-mailadres, hoeft u hiervoor niets te doen).

Voor alle vragen hierover kan u altijd bij het BITO terecht.

 

Voor de 4e maal reikt BITO een prijs uit voor het beste eindejaarswerk dat betrekking heeft op onze sector. De uiterste datum voor indiening is 1 november 2020.

Alle informatie hierover kan u vinden op deze pagina.

RETRIBUTIES 2020

De factuur voor de retributie 2020 voor de verlenging van de vergunning van vervoercommissionair en vervoermakelaar wordt u op 28 november 2019 toegestuurd.

Net als in voorgaande jaren wordt deze factuur opgesteld op naam van de FOD Mobiliteit en Vervoer en het BITO.
Het totale bedrag van de retributie voor 2020 bedraagt 237 euro. Dit bedrag moet vóór 31 december 2019 aan het BITO worden betaald.

Om de verzending van de facturen vlotter te laten verlopen, willen we graag in de toekomst de facturen per e-mail versturen. Gelieve daarom uw e-mailadres voor de facturen met te delen op ons e-mailadres mail@bito-ibot.be .

De FOD blijft de administratie van de vergunningen en de getuigschriften van vakbekwaamheid beheren.

 

Voor alle vragen hierover kan u altijd bij het BITO terecht.

 

BITO-prijs academiejaar 2018 – 2019

De BITO-prijs voor het beste eindejaarwerk aan een Belgische hogeschool of universiteit voor het academiejaar 2018 – 2019 werd uitgereikt.

 

Uit de bijna 15 uitmuntende scripties werd volgende laureaat verkozen:

Jan IDE met ‘België als vestigingsplaats voor e-commerce logistiek’  – promotor prof. Chris PEETERS.

 

Van harte proficiat aan de laureaat!

Het BITO wenst tevens alle studenten en promotoren te danken voor hun deelname aan de BITO prijs.

BITO COLLOQUIUM

Woensdag 23 oktober 2019

Ontdek de presentaties van het colloquium !

BITO-prijs academiejaar 2017 – 2018

De BITO-prijs voor het beste eindejaarwerk aan een Belgische hogeschool of universiteit voor het academiejaar 2017 – 2018 werd uitgereikt.

 

Uit de bijna 15 uitmuntende scripties werden volgende laureaten verkozen:

– 1e laureaat:  Nicolas SUTALO met ‘De Nieuwe Zijderoute: Renaissance van een mythische handelsroute?’  – promotor prof. L. VAN HOOF;

– 2e laureaat:  Eva VAN SANDE met ‘Autonome voertuigen en aansprakelijkheid. Is het recht klaar voor deze nieuwe evolutie?’ – promotor prof. Chris PEETERS.

 

Van harte proficiat aan de laureaten! 

Prof. L. VAN HOOF, Nicolas SUTALO , voorzitter van BITO Prof. F. WITLOX

 Het BITO wenst tevens alle studenten en promotoren te danken voor hun deelname aan de BITO prijs.

De sector Transportorganisatoren
?

+ 1.500

vergunningen

?

+ 1.400

bedrijven

?

+ 68.000

personeelsleden