BELGISCH INSTITUUT VOOR TRANSPORTORGANISATOREN

WELKOM

BELGISCH INSTITUUT VOOR TRANSPORTORGANISATOREN

WELKOM

BELGISCH INSTITUUT VOOR TRANSPORTORGANISATOREN

WELKOM

BELGISCH INSTITUUT VOOR TRANSPORTORGANISATOREN

WELKOM

Reorganisatie BITO

Gedurende meer dan 27 jaar heeft directeur Luc Van Cappellen met toewijding en vastberadenheid het BITO, samen met de leden van de Raad van Bestuur en medewerkers, succesvol geleid en gevormd tot het instituut dat BITO nu is. Op 1 mei 2023 bereikte Luc de pensioengerechtigde leeftijd en heeft hij zijn functie als directeur neergelegd. De Raad van Bestuur bedankt Luc van harte voor de jarenlange voortreffelijke samenwerking. Luc, van zijn kant, wil zijn waardering uitspreken naar al zijn relaties voor de positieve en constructieve samenwerking, evenals de onvoorwaardelijke steun die hij heeft ontvangen. In de loop der jaren heeft hij waardevolle professionele relaties opgebouwd gebaseerd op respect en vertrouwen, waar hij met trots op terugkijkt.

Luc Van Cappellen wordt opgevolgd door Leen De Paepe. Leen is doctor in de wetenschappen: geografie (UGent) en is vol enthousiasme gestart op 1 oktober 2023. Samen met de Raad van Bestuur kijkt het BITO uit naar de volle samenwerking met Leen De Paepe.

BITO-prijs academiejaar 2022 – 2023

 

 

Ook voor dit academiejaar 2022 – 2023 zal de BITO prijs (voor de 7e keer) ingericht worden.

Net zoals in de vorige jaren zullen de eindwerken ingediend worden door de promotor van de eindwerken bij een Belgische universitaire of hogeschoolopleiding aan onze professionele sector.
De in aanmerking komende eindwerken zijn deze die leiden tot een bachelor- of masterdiploma.

De eindwerken die in aanmerking genomen worden handelen thematisch over één of meerdere aspecten waarmee de transportorganisator te maken heeft en situeren zich in de logistieke en/of multimodale context.

De uiterste datum voor de indiening van proefschriften is 15 november 2023.
Meer informatie vind u hier.

Wij kijken uit naar de nieuwe inzendingen !

 

De sector Transportorganisatoren
?

+ 1.500

vergunningen

?

+ 1.400

bedrijven

?

+ 68.000

personeelsleden