BELGISCH INSTITUUT VOOR TRANSPORTORGANISATOREN

WELKOM

BELGISCH INSTITUUT VOOR TRANSPORTORGANISATOREN

WELKOM

BELGISCH INSTITUUT VOOR TRANSPORTORGANISATOREN

WELKOM

BELGISCH INSTITUUT VOOR TRANSPORTORGANISATOREN

WELKOM

Voor de eerste maal heeft het BITO de beste thesis of scriptie, ingediend bij een Belgische hogeschool of universiteit, bekroond.

Deze diende thematisch te handelen over één of meerdere aspecten waarmee de transportorganisator te maken heeft en  bij voorkeur in de logistieke en/of multimodale context.

De jury heeft uit de ingediende werken 3 laureaten gekozen ondanks de zeer hoge kwaliteit van alle ingediende scripties:

1e laureaat :  Julien Pauwels met ‘Wat is de toekomst van synchromodaliteit in België tegen 2020?’

2e laureaat :  Mathias Vercauteren met ‘Procesoptimalisatie van productiestukken in leeggoedflow’

3e laureaat :  Anke Cassauwers & Nicolas Hendrieckx met ‘Waar laat ik mijn pakje leveren? Een stated preference studie van e-commerce gedrag.’

Van harte proficiat aan de laureaten!

Het BITO Team

NIEUWE PROCEDURE RETRIBUTIES 2018 !!
De FOD Mobiliteit en Vervoer en het BITO hebben beslist de procedure aangaande het innen van de jaarlijkse retributie voor een nieuwe vergunning van vervoercommissionair en voor de verlenging van de bestaande vergunning te vereenvoudigen en daarom verzenden we vanaf nu één gezamenlijke factuur.

Het BITO zorgt voor het opstellen en de verzending van deze factuur. De retributies kunnen enkel aan het BITO betaald worden. DE FACTUREN WERDEN OP VRIJDAG 24 NOVEMBER 2017 VERSTUURD.

Om de verzending van de facturen vlotter te laten verlopen, willen we graag in de toekomst de facturen per e-mail versturen.

Daarom vragen wij u om via DEZE LINK uw e-mailadres mee te delen.

De FOD blijft de administratie van de vergunningen en de getuigschriften van vakbekwaamheid beheren.

De sector Transportorganisatoren
?

+ 1.500

vergunningen

?

+ 1.400

bedrijven

?

+ 68.000

personeelsleden