BELGISCH INSTITUUT VOOR TRANSPORTORGANISATOREN

WELKOM

BELGISCH INSTITUUT VOOR TRANSPORTORGANISATOREN

WELKOM

BELGISCH INSTITUUT VOOR TRANSPORTORGANISATOREN

WELKOM

BELGISCH INSTITUUT VOOR TRANSPORTORGANISATOREN

WELKOM

 

Voor de 5e maal reikt BITO een prijs uit voor het beste eindejaarswerk dat betrekking heeft op onze sector. De uiterste datum voor indiening is 1 november 2021.

Alle informatie hierover kan u vinden op deze pagina.

Enquête intermodaliteit

Momenteel wordt door het onderzoeksbureau STRATEC in opdracht van het Franse Ministerie van Vervoer een enquête gehouden onder wegvervoerders: het ministerie wil een beter inzicht krijgen in de behoeften van vervoerders op het gebied van intermodale vervoerdiensten en in hun keuzecriteria bij het vergelijken van weg- en spoordiensten. Voor de uitvoering van deze enquête is een steekproef van vervoersondernemingen nodig die een goede representativiteit garandeert van de soorten ondernemingen (grootte, nationaliteit, enz.) en van het verkeer (goederen, verpakking, afstand, enz.).
De volgende vragenlijst neemt slechts enkele minuten in beslag en stelt ons in staat informatie te verzamelen over uw bedrijf en uw transporten. Na deze vragenlijst willen wij u een tweede vragenlijst (10-15 minuten) sturen over uw keuzecriteria tussen weg- en spoordiensten.
Alle bedrijven die aan deze tweede vragenlijst deelnemen, zullen een korte samenvatting van de resultaten ontvangen die hun een algemeen beeld van de sector zal geven (steekproef van ongeveer 200 Franse, Belgische en Spaanse vervoerders) en hen in staat zal stellen zich binnen de steekproef te positioneren. Bovendien zijn er zeven cadeaubonnen ter waarde van 200 euro te winnen (trekking onder de eerste 200 respondenten)!

Klik op de volgende link om de vragenlijst te starten: intermodale enquête

 

BITO-prijs academiejaar 2019 – 2020

De BITO-prijs voor het beste eindejaarwerk aan een Belgische hogeschool of universiteit voor het academiejaar 2019 – 2020 werd uitgereikt.

 

De volgende laureaten werden verkozen:

Laurens COOLS & Nils EYSELBERGHS met ‘Economische impact van werkonderbrekingen in de Belgische luchtvaartsector’  – promotor prof. Eddy Van de Voorde.

 

Van harte proficiat aan de laureaten!

Het BITO wenst tevens alle studenten en promotoren te danken voor hun deelname aan de BITO prijs.

RETRIBUTIE 2021

De factuur voor de retributie 2021 voor de verlenging van de vergunning van vervoercommissionair en vervoermakelaar werd u op 27 november 2020 toegestuurd door het BITO.

Net als in voorgaande jaren wordt deze factuur opgesteld op naam van de FOD Mobiliteit en Vervoer en het BITO.

Om de verzending van de facturen vlotter te laten verlopen, willen we graag de facturen per e-mail versturen.

Gelieve daarom uw e-mailadres voor de facturen mee te delen op ons e-mailadres mail@bito-ibot.be .

(Indien u al de factuur per e-mail toegestuurd krijgt op het juiste e-mailadres, hoeft u hiervoor niets te doen).

Voor alle vragen hierover kan u altijd bij het BITO terecht.

De sector Transportorganisatoren
?

+ 1.500

vergunningen

?

+ 1.400

bedrijven

?

+ 68.000

personeelsleden