BELGISCH INSTITUUT VOOR TRANSPORTORGANISATOREN

WELKOM

BELGISCH INSTITUUT VOOR TRANSPORTORGANISATOREN

WELKOM

BELGISCH INSTITUUT VOOR TRANSPORTORGANISATOREN

WELKOM

BELGISCH INSTITUUT VOOR TRANSPORTORGANISATOREN

WELKOM

 

BITO-prijs academiejaar 2019 – 2020

De BITO-prijs voor het beste eindejaarwerk aan een Belgische hogeschool of universiteit voor het academiejaar 2019 – 2020 werd uitgereikt.

 

De volgende laureaten werden verkozen:

Laurens COOLS & Nils EYSELBERGHS met ‘Economische impact van werkonderbrekingen in de Belgische luchtvaartsector’  – promotor prof. Eddy Van de Voorde.

 

Van harte proficiat aan de laureaten!

Het BITO wenst tevens alle studenten en promotoren te danken voor hun deelname aan de BITO prijs.

RETRIBUTIE 2021

De factuur voor de retributie 2021 voor de verlenging van de vergunning van vervoercommissionair en vervoermakelaar werd u op 27 november 2020 toegestuurd door het BITO.

Net als in voorgaande jaren wordt deze factuur opgesteld op naam van de FOD Mobiliteit en Vervoer en het BITO.

Om de verzending van de facturen vlotter te laten verlopen, willen we graag de facturen per e-mail versturen.

Gelieve daarom uw e-mailadres voor de facturen mee te delen op ons e-mailadres mail@bito-ibot.be .

(Indien u al de factuur per e-mail toegestuurd krijgt op het juiste e-mailadres, hoeft u hiervoor niets te doen).

Voor alle vragen hierover kan u altijd bij het BITO terecht.

 

Voor de 5e maal reikt BITO een prijs uit voor het beste eindejaarswerk dat betrekking heeft op onze sector. De uiterste datum voor indiening is 1 november 2021.

Alle informatie hierover kan u vinden op deze pagina.

De sector Transportorganisatoren
?

+ 1.500

vergunningen

?

+ 1.400

bedrijven

?

+ 68.000

personeelsleden