BELGISCH INSTITUUT VOOR TRANSPORTORGANISATOREN

WELKOM

BELGISCH INSTITUUT VOOR TRANSPORTORGANISATOREN

WELKOM

BELGISCH INSTITUUT VOOR TRANSPORTORGANISATOREN

WELKOM

BELGISCH INSTITUUT VOOR TRANSPORTORGANISATOREN

WELKOM

BITO-prijs academiejaar 2021 – 2022

 

 

Ook voor dit academiejaar 2021 – 2022 zal de BITO prijs (voor de 6e keer) ingericht worden.

Net zoals in de vorige jaren zullen de eindwerken ingediend worden door de promotor van de eindwerken bij een Belgische universitaire of hogeschoolopleiding aan onze professionele sector.
De in aanmerking komende eindwerken zijn deze die leiden tot een bachelor- of masterdiploma.

De eindwerken die in aanmerking genomen worden handelen thematisch over één of meerdere aspecten waarmee de transportorganisator te maken heeft en situeren zich in de logistieke en/of multimodale context.

De uiterste datum voor de indiening van proefschriften is 1 november 2022.
Meer informatie vind u hier.

Wij kijken uit naar de nieuwe inzendingen !

 

BITO-prijs academiejaar 2020 – 2021

 

Voor de 5e maal werd de BITO een prijs voor het beste eindejaarswerk dat betrekking heeft op onze sector uitgereikt.

De volgende laureaten werden verkozen:

Bob VERHAAGEN (UA) met ‘De nieuwe zijderoute : het potentieel va de Noordelijke Ijszee route’ met als promotor : prof. Liliane VAN HOOF.

Anton SMIDTS (KdG) met  ‘Optimalisatie van de keten door middel van custom-based Slotting’ met als promotor : Robin GYSSELS.

Van harte proficiat aan de laureaten!

Het BITO wenst tevens alle studenten en promotoren te danken voor hun deelname aan de BITO prijs.

 

RETRIBUTIE 2022

De factuur voor de retributie 2022 voor de verlenging van de vergunning van vervoercommissionair en vervoermakelaar werd u op 25 november 2021 toegestuurd door het BITO.

Net als in voorgaande jaren wordt deze factuur opgesteld op naam van de FOD Mobiliteit en Vervoer en het BITO.

Om de verzending van de facturen vlotter te laten verlopen, willen we graag de facturen per e-mail versturen.

Gelieve daarom uw e-mailadres voor de facturen mee te delen op ons e-mailadres mail@bito-ibot.be .

(Indien u al de factuur per e-mail toegestuurd krijgt op het juiste e-mailadres, hoeft u hiervoor niets te doen).

Voor alle vragen hierover kan u altijd bij het BITO terecht.

De sector Transportorganisatoren
?

+ 1.500

vergunningen
?

+ 1.400

bedrijven

?

+ 68.000

personeelsleden