Studies Logistiek

Economisch belang van de logistieke sector in België

De NBB publiceerde in 2008 op vraag van het BITO voor het eerst een studie m.b.t. het economisch belang van de logistieke sector in België. Aangezien de marktomgeving sindsdien grondig is gewijzigd, heeft de NBB op vraag van BITO een nieuw onderzoek aan deze sector gewijd.

De studie raamt het economisch belang van de logistieke sector via twee kanalen, de directe en indirecte effecten. De berekeningen werden uitgevoerd voor de periode 2010-2015, met de klemtoon op 2015, en zijn gebaseerd op de micro-economische informatie afkomstig uit de jaarrekeningen neergelegd in de Balanscentrale van de NBB.

Het onderzoek naar het economisch belang wordt aangevuld met een analyse vanuit sociale en financiële invalshoek, waarbij de resultaten uit de sociale balans, de financiële ratio’s, de financiële gezondheidsindicator van de NBB en het kredietrisico op basis van het In-house Credit  Assessment System van de NBB aan bod komen.

Economic importance of the logistics sector in Belgium