JavaScript Menu by Deluxe-Menu.com
     
fr  nl |  A A A
header
zoeken  »
  Wie heeft een vergunning nodig?  
     
Inleiding
Wie heeft een vergunning nodig?
De vergunning van vervoercommissionair of vervoermakelaar
Contact FOD Mobiliteit & Vervoer
Officiële lijst van de transportorganisatoren
Erkende opleidingen
1. DE VERVOERCOMMISSIONAIR
Volgens de wet van 26 juni 1967 - art. 1 - is de vervoercommissionair

"… elke natuurlijke of rechtspersoon die, tegen vergoeding, de verbintenis aangaat een transport van goederen te verrichten en dit transport in eigen naam door derden laat uitvoeren".

Algemeen gesteld doet een vervoercommissionair aan bevrachting. De vervoercommissionair is iemand die werkt met onderaannemers(b.v. zelfstandige transporteurs).
De wet stelt dat niemand de werkzaamheid van vervoercommissionair mag uitoefenen zonder vergunning.


Voor de transporteur, die vrachten doorgeeft, voorziet het Koninklijk Besluit van 1975 echter twee uitzonderingen :

 • er is geen vergunning van vervoercommissionair verplicht wanneer de transporteur binnen de uitvoering van zijn vervoercontract het vrachtvoertuig (geladen of leeg) door een ander vervoermiddel (bv. trein, schip, …) laat vervoeren. (KB 1975 art. 1 § 4)
 • er is voor de transporteur geen vergunning van vervoercommissionair verplicht wanneer hij (binnen dezelfde vervoermodus) vrachten afstaat aan een andere transporteur (of vervoercommissionair) wanneer die het vervoer daadwerkelijk verricht, en zij beiden voor die vrachten dezelfde transportvergunningen hebben. (KB 1975 art. 20 § 2)

 • 2. DE VERVOERMAKELAAR
  Volgens de wet van 26 juni 1967 - art. 1 - is de vervoermakelaar

  "… elke natuurlijke of rechtspersoon die, tegen vergoeding, twee of meer personen met elkaar in contact brengt met het oog op het sluiten van een vervoerovereenkomst, en die ingeval hij bij het sluiten van die overeenkomst optreedt, dit slechts doet in hoedanigheid van vertegenwoordiger van zijn lastgevers".

  De vergunning is verplicht voor de vervoermakelaar op het gebied van nationaal en internationaal goederenvervoer langs de binnenwateren (KB 1978 art. 20).
  xx
  3. DE COMMISSIONAIR-EXPEDITEUR BIJ HET VERVOER
  Volgens de wet van 26 juni 1967 - art. 1 - is de commissionair-expediteur bij het vervoer

  "… elke natuurlijke of rechtspersoon die, tegen vergoeding de verbintenis aangaat goederen te doen vervoeren in eigen naam maar voor rekening van zijn committent, en een of meer met dat vervoer samenhangende verrichtingen zoals, het in ontvangst nemen, het bezorgen aan derden-vervoerders, het opslaan, de verzekering en het in– of uitklaren, uit te voeren of te doen uitvoeren".

  Hoewel er geen specifiek uitvoeringsbesluit (KB) bestaat voor de commissionair-expediteur bij het vervoer, zal deze toch moeten beschikken over de vergunning van vervoercommissionair. (Wet van 26 juni - art. 3)
   
   
       
   
  mailprint this pagesitemaprss
  undercast graphic & webdesign