JavaScript Menu by Deluxe-Menu.com
     
fr  nl |  A A A
header
zoeken  »
  Kostprijsindex expeditiesector  
     
Kostprijsindex expeditiesector
Conjunctuurrapport
Studies
xDoss
Informatiecampagne Letsgo

Het indexmodel voor de expeditiesector houdt rekening met de ‘activiteitskost’ van de expediteur, met de ‘interne’ kosten van de werkzaamheden bij import- of exportzendingen.

De index die door het BITO berekend wordt, is een gemiddelde van 4 expeditiedossiers n.l. een maritiem importdossier, een maritiem exportdossier, een importdossier in de luchtvracht en een exportdossier in de luchtvracht.

De berekening van de kostenelementen, die in de dossiers gebruikt worden, wordt op een onafhankelijke, neutrale en consistente wijze uitgevoerd.

Alle informatie over het model, de berekening en de verschillende dossiers vindt u in de docroom.


Na 24 maanden van daling, terug een stijging van 0,49 % tussen april 2016 en april 2017.

 
De kosten van de interne werking van de expediteur stegen dus met 0.49 % tussen april 2016 en april 2017.
In deze periode stegen de brutolonen van de bedienden, maar daalden de patronale lasten. De andere kosten stegen met 1 à 2 %. De rentevoeten waren nog een stuk lager dan een jaar geleden.
 
Prognose index tot april 2018

Op basis van de prognoses van het Planbureau kan er verwacht worden dat de totale kosten met 1,49 % zullen stijgen.

De lonen zouden in de loop van 2017 een indexaanpassing ondergaan.
Daarnaast werd er rekening gehouden met ongewijzigde financiële kosten en een lichte stijging van de olieprijzen. Ook de index van de consumptieprijzen en de gezondheidsindex zouden boven 1,5 % uitkomen.

 

 
     
 
mailprint this pagesitemaprss
undercast graphic & webdesign