Conjunctuurenquête

Op vraag van de sector van de expediteurs zorgt het BITO voor een conjunctuurenquête die per kwartaal uitgevoerd wordt. Hierbij wordt bij verschillende expediteurs gevraagd naar de evolutie in het voorbije kwartaal én naar hun verwachtingen op korte termijn. De resultaten worden aangevuld met externe cijfers en indexen.
Resultaten in het 4e kwartaal 2017

De vooruitzichten voor het laatste kwartaal van 2017 waren op alle niveaus positief.

Sommige ondernemingen melden in het laatste kwartaal van 2017 een toename van het handelsvolume.

Dit ging echter niet gepaard met een betere winstgevendheid.
De druk van de concurrentie blijft doorwegen. Het aantal bedrijven met een stijging of een daling in evenwicht is. Rekening houdend echter met de kracht van de veranderingen, is er een daling van de rentabiliteit merkbaar.

Ook de liquiditeitspositie lijkt lichtjes verbeterd t.o.v. het voorgaande kwartaal.

De tewerkstelling groeide aan.

De totale vracht in de Belgische zeehavens groeide in 2017 aan met 4,31 % t.o.v. het voorgaande jaar.

In de haven van Antwerpen werd in 2017 in totaal 223,6 miljoen ton geladen en gelost. Dat is 4,4% meer dan in 2016. Alle verschijningsvormen, behalve droge bulk, stegen sterk. Voor de vijfde keer op rij werd een recordoverslag genoteerd.

De haven van Gent (sinds de fusie met Zeeland Seaports in december 2017: North Sea Port, deelhaven Gent) registreerde in 2017 een sterke stijging van de goederenoverslag via de zeevaart tot 32,5 miljoen ton (+11,8%). Voor de vierde keer op rij werd het overslagrecord gebroken. Deze groei is toe te schrijven aan de sterke cijfers voor droge bulk en roll-on roll-off in 2017.

Zeebrugge noteerde in 2017 een kleine afname van de trafiek tot een totaal van 37,1 miljoen ton (-1,8%). De overslag van containers en roll-on roll-off steeg (+6,5% en +4,3%), maar droge bulk, vloeibare bulk (vooral LNG) en overig stukgoed daalden in 2017.

In Oostende nam de overslag af met 6,2% tot 1,37 miljoen ton. Droge bulk en overig stukgoed namen af, vloeibare bulk steeg.

(Vlaamse Havencommissie)

In de luchtvracht steeg het totale tonnage (van alle Belgische luchthavens) in 2017 met 8,54 % t.o.v.  2016. (In 2016 speelt de invloed van de aanslagen in maart een belangrijke rol). Vooral in het laatste trimester van 2017 kende de luchtvracht een serieuze groei.

De groeicijfers voor Schiphol en Frankfurt lagen beduidend lager met respectievelijk 4,9 % en 3,5 %.

Verwachtingen voor het 1e kwartaal 2018

De vooruitzichten zijn voor het 1e kwartaal van 2018 zijn eerder afwachtend: in het algemeen gaan de bedrijven uit van een status-quo.

Voor de rentabiliteit is er echter meer pessimisme: méér bedrijven zien hun rendabiliteit verzwakken.

Andere indicatoren

De positieve verwachtingen van de expediteurs beantwoorden aan de evolutie van de conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België. Na een fors herstel in oktober is de conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België in november verder gestegen. Het vertrouwen trok duidelijk aan in de dienstverlening aan bedrijven en, meer gematigd, in de bouwnijverheid. In de verwerkende nijverheid hebben de ondernemers hun oordeel nauwelijks gewijzigd ten opzichte van de voorgaande maand. Daarentegen verzwakte het ondernemingsklimaat enigszins in de handel.

Volgens het Planbureau nam de Belgische economie in 2017 een sterke start met een groei van 0,6 % in het eerste kwartaal. De bbp-groei vertraagde ietwat tot 0,4 % in het tweede kwartaal en zou dat tempo handhaven in de tweede helft van 2017 en in de loop van 2018, aangedreven door de dynamiek van de binnenlandse vraag. Vooral de particuliere consumptie en de bedrijfsinvesteringen vormen een belangrijke groeimotor. Op jaarbasis zou de economische groei, zowel in 2017 als in 2018, daardoor uitkomen op 1,7 %.

Net als vorig jaar wordt de Belgische uitvoergroei in 2017 en 2018 ondersteund door de gunstige ontwikkeling van de binnenlandse kosten, die een gevolg is van de regeringsmaatregelen gericht op het beperken van de arbeidskosten. De volumestijging van de uitvoer in 2016 en 2017 (resp. 6,0 % en 5,5 %) wordt bovendien opgedreven door de reorganisatie van een internationale onderneming die actief is op de Belgische markt. Als gevolg daarvan verhoogde die onderneming haar in- en uitvoeractiviteit aanzienlijk sinds februari 2016, weliswaar zonder gevolgen voor de bbp-groei. In 2018 zouden de groeivertraging van de potentiële uitvoermarkten en de appreciatie van de euro de uitvoergroei afremmen tot 4,5 %. Het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans zou dit jaar op 0,5 % van het bbp uitkomen, maar in 2018 worden teruggedrongen tot 0,2 % als gevolg van stabiele olieprijzen en de euro-appreciatie.

Volgens de Europese Commissie nam de bedrijfsklimaatindicator verder toe in december 2017 is de Business Climate Indicator (BCI) voor het eurogebied licht gestegen (+0,17 punten tot +1,66). Dit is het hoogst gemeten niveau sinds 1985. De beoordelingen door managers van zowel de afgelopen als toekomstige productie en van de voorraad afgewerkte producten en de algemene orderboeken  zijn verbeterd. De beoordeling door managers van de exportorderboeken bleef daarentegen in grote lijnen ongewijzigd.

De Ifo Business Climate Index voor Duitsland kende een lichte daling in december. Dit was te wijten aan de iets minder optimistische vooruitzichten. De beoordelingen van de huidige economische situatie daarentegen waren positiever dan in november.

De meest recente indicator van de wereldhandelsverwachtingen (WTOI), die op 12 februari is gepubliceerd, suggereert dat het handelsherstel van 2017 moet worden voortgezet, met een solide volumegroei van de handel in het eerste kwartaal van 2018.
(World Trade Organisation)

Commentaren

 

   • We verwachten verdere groei. Door de doorgedreven automatisering kunnen we deze groei aan zonder bijkomend personeel, waardoor dit voor ons geen pijnpunt zal zijn. Ook dankzij ons modern HR beleid, waarbij onze mensen flexibel mogen werken en verloond worden, hebben we weinig moeite om goed personeel te vinden.
   • Veel voorraad opgebouwd in EU in 2017. Slecht functionerend overheidsapparaat in BE.
   • Foute evolutie: minder aanbod gezien minder aantal rederijen niet goed voor de vrije markt steeds meer en meer gebrek aan kennis en direct contact met medewerkers van rederijen.
   • Vermindering van beschikbare capaciteit in wegvervoer wegens : – chauffeurstekort – gewijzigde sociale wetgeving.
   •  Voor het moment ”lijden” wij nog niet onder de Brexit (en alle daarbij horende geruchten). We zien het positief en hopen dat ook te kunnen blijven.
   • Verdere druk op marges voor logistieke bedrijven vanuit de verladers sector, groeiende volumes omwille van stijgende economische activiteiten. Meer volumes om te verschepen, maar met een verminderde marge = efficiëntie & productiviteit verder verhogen, blijvende hoge werkdruk op personeel. Automatisatie en digitalisering die nog niet voldoende uitgebouwd zijn in onze sector.
   • Geen verbetering in de conventionele / project markt.
   • Wij verwachten een groter volume aan douane afwikkeling, waardoor wij declaranten zullen moeten rekruteren. dit profiel is zeer moeilijk te vinden.

    

Commentaren vorige enquête

 

– Er moet dringend een oplossing komen voor het mobiliteitsprobleem in en rond Antwerpen

– Pijnpunt: vinden van geschikt personeel

– Chauffeurstekort / capaciteitsproblemen. Het opleggen van verplichte talenkennis aan (oosteuropese) chauffeurs draagt in deze context niet bij tot een vlotte invulling van de transportbehoeften

– Cocktail explosif pour le monde du transport routier: manifestement un manque de capacité de transport et surtout de chauffeurs / interprétation stricte des directives de détachement et parallèlement augmentation constante des couts chauffeurs de l’est / Augmentation accélérée du diesel.

– Les problèmes de mobilité impliquent de plus en plus de flexibilité des cellules opérationnelles. Améliorer le niveau de qualité est la clé du développement, toutefois mis en danger par des faiblesses dans les structures intermédiaires de la chaîne logistique. Les perspectives pour 2017 sont en très bonne progression par rapport à 2016.