Nuttige adressen

Overheden

Kabinet van de heer Charles Michel, eerste minister
Wetstraat 16
1000 Brussel
Tel. + 32 (0)2-501.02.11
Website: http://www.premier.be

Kabinet van de heer François Bellot,
Mmnister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel 
Tel : +32 (0)2-238.28.00
E-mail : info@bellot.fed.be
Website: www.belgium.be

Administratie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER
DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid

Dienst Transportorganisatoren – lokaal 8A09
City Atrium
Vooruitgangstraat 56
1210 BRUSSEL

Email : expediteur.wegvervoer@mobilit.fgov.be
Website: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Beroepsorganisaties
Instituten
Havens
Luchthavens
Internationale instellingen & organisaties
Opleiding
Andere
Andere adressenbestanden