Kostprijsindex Oktober 2017

Het indexmodel voor de expeditiesector houdt rekening met de ‘activiteitskost’ van de expediteur, met de ‘interne’ kosten van de werkzaamheden bij import- of exportzendingen. De index die door het BITO om de 6 maand berekend wordt, is een gemiddelde van 4 expeditiedossiers n.l. een maritiem importdossier, een maritiem exportdossier, een importdossier in de luchtvracht en een exportdossier in de luchtvracht. De berekening van de kostenelementen, die in de dossiers gebruikt worden, wordt op een onafhankelijke, neutrale en consistente wijze uitgevoerd.
Tussen oktober 2016 – oktober 2017  steeg de kostprijsindex met 3,67 %.

Deze stijging is vooral te wijten aan de loonaanpassingen in de afgelopen 12 maand van PC 226.
De totale loonindexaties bedroegen ca. 4 %.
Voor de arbeiders werd aan aanpassing van 2,24 % genoteerd.

Daarnaast vond een stijging van de dieselprijs (bijna 11 % op jaarbasis) en de korttermijnrente (+ 12 %) plaats.
De lange termijnrente (op 3 tot 5 jaar) daarentegen toonde een daling (- 8%).

Prognose index oktober 2017 – oktober 2018

Op basis van de prognoses van het Planbureau kan er verwacht worden dat de totale kosten met 1,39 % zullen stijgen. Hierin is een loonaanpassing voor bedienden en arbeiders met 1,4 % op 1 januari 2018 inbegrepen.
Daarnaast is rekening gehouden met de vooruitzichten van de index van de consumptieprijzen (+ 1,28 %) en van de gezondheidsindex (+1,18 %).

Daarnaast stellen wij vast dat de digitalisering van de sector aan een grote opmars bezig is en in de toekomst aanzienlijke investeringen zal vergen. Door de digitalisering kan het bedrijfsmodel (en de kostenstructuur) van de expediteur op termijn grondig wijzigen.