JavaScript Menu by Deluxe-Menu.com
     
fr  nl |  A A A
header
zoeken  »
  Conjunctuurrapport  
     
Kostprijsindex expeditiesector
Conjunctuurrapport
Studies
xDoss
Informatiecampagne Letsgo
Conjunctuurenquête expeditiesector


Op vraag van de sector van de expediteurs is BITO gestart met een conjunctuurenquête die per kwartaal uitgevoerd zal worden.

Hierin worden de expediteurs bevraagd naar de evolutie in het voorbije kwartaal én naar hun verwachtingen op korte termijn.

Met dit initiatief wordt getracht om de evolutie van de sector van zeer nabij te volgen.
 


Conjunctuurenquête 2e kwartaal 2017: “Beterschap in zicht…”


In het 4e trimester waren de vooruitzichten somber.
De resultaten waren in het 1e kwartaal echter beter dan verhoopt.
Ook voor het volgende kwartaal zijn de vooruitzichten positief.
Niettemin blijven de pijnpunten op de verdere ontwikkelingen wegen.
De kilometerheffing blijft een kwalijke zaak voor de sector.
Het gebrek aan gekwalificeerd personeel komt terug naar voren.
De internationale concurrentie (via o.a. tenders) weegt op de rentabiliteit.

 

"StabFactor" of stabiliteitsfactor geeft aan hoeveel procent van de bedrijven een status-quo aanduidden in de antwoorden.
 

De vooruitzichten voor het 2e trimester 2017 zijn goed.
Dit zou zich niet vertalen in een stijgende tewerkstelling
.
 Het volledige conjunctuurrapport kunt u hier downloaden.

 
     
 
mailprint this pagesitemaprss
undercast graphic & webdesign