JavaScript Menu by Deluxe-Menu.com
     
fr  nl |  A A A
header
zoeken  »
  Inleiding  
     
Inleiding
Wie heeft een vergunning nodig?
De vergunning van vervoercommissionair of vervoermakelaar
Contact FOD Mobiliteit & Vervoer
Officiële lijst van de transportorganisatoren
Erkende opleidingen

De sector van de transportorganisatoren of tussenpersonen in het goederenvervoer is in volle ontwikkeling. Tot deze sector behoren expediteurs, logistieke dienstverleners, vervoercommissionairs, vervoermakelaars, …
Niettemin is er op dit ogenblik slechts voor vervoercommissionairs, vervoermakelaars en commissionair-expediteurs een reglementering inzake de toegang tot het beroep van kracht. Deze beroepen kunnen enkel uitgeoefend worden mits men over een vergunning van vervoercommissionair of vervoermakelaar beschikt.
Deze vergunningen werden door de wetgever noodzakelijk beoordeeld om een minimale kwaliteit te garanderen voor deze beroepen. Net als bij de transporteur in het goederenvervoer worden hier eisen gesteld op het vlak van financiële draagkracht (borgstelling), betrouwbaarheid en vakbekwaamheid.
De basis van deze reglementering is gelegd in de wet van 26 juni 1967 betreffende het statuut van de tussenpersonen in het goederenvervoer. *
Deze wet legt als kaderwet de grondprincipes vast die door Koninklijke Besluiten uitgevoerd worden.
Op dit ogenblik zijn volgende twee Koninklijke Besluiten van kracht :

  • Koninklijk Besluit tot instelling van de vergunning van vervoercommissionair van 18 juli 1975. *
    Koninklijk Besluit tot instelling van de vergunning van vervoermakelaar van 12 januari 1978. *

     
* Meer informatie en alle documenten vindt u op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer:
   - de vergunning van vervoercommissionair
   - de vergunning van vervoermakelaar

 
     
 
mailprint this pagesitemaprss
undercast graphic & webdesign