JavaScript Menu by Deluxe-Menu.com
     
fr  nl |  A A A
header
zoeken  »
  Het BITO  
     
Het BITO
Raad van Bestuur & Directie
Algemene Vergadering
Contact
HISTORISCH

Het Belgisch Instituut der TransportOrganisatoren (afgekort : BITO) werd opgericht op 8 juli 1992 door de toenmalige Vice-Eerste Minister en Minister van Verkeerswezen en Overheidsbedrijven, de Heer Guy COEME, onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk, waarvan de statuten werden gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad de dato 22 oktober 1992, onder nummer 18060/92.

DOELSTELLING

De vereniging heeft het doel het ondernemen, het bevorderen en het coördineren van alle studies, onderzoeken, opzoekingen en verwezenlijkingen op technisch, economisch en juridisch gebied, teneinde een optimale verzending van de goederen te organiseren, welke ook de gebruikte vervoermodi en –technieken mogen zijn en aan de openbare instanties haar medewerking te verlenen voor de organisatie en de ontwikkeling van het beroep van transportorganisator.

DE TRANSPORTORGANISATOR

Onder transportorganisator dient te worden verstaan, iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich voor alle vervoer van zaken tegenover zijn klant verbindt om de meest economische en optimale, unimodale of multimodale vervoeroplossing te vinden en aan te bieden, waarbij tevens de wensen en/of voorschriften van de opdrachtgever worden gerespecteerd.

Als transportorganisator kan men de professional beschouwen die zorg draagt voor de organisatie van goederenvervoer (buiten de werkelijke vervoerder zelf).
In de eerste plaats zijn dit expediteurs, vervoercommissionairs, en vervoermakelaars.
Voor deze beroepen is een vergunning opgelegd of voorzien.
Binnen de waaier van activiteiten die de transportorganisator vervult, kunnen ook logistieke dienstverlening, koeriervervoer, e.d. vallen.

 
     
 
mailprint this pagesitemaprss
undercast graphic & webdesign