U kan enkel een vergunning vervoercommissionair / vervoermakelaar aanvragen als uw firma beschikt over een zetel (hetzij de hoofdzetel, hetzij de exploitatiezetel) die gelegen is in België.
U dient er rekening mee te houden dat u voor iedere (bijkomende) exploitatiezetel een vergunning dient aan te vragen en dus ook telkens over een geldige waarborg dient te beschikken.