Conjunctuurenquête

Op vraag van de sector van de expediteurs zorgt het BITO voor een conjunctuurenquête die per kwartaal uitgevoerd wordt. Hierbij wordt bij verschillende expediteurs gevraagd naar de evolutie in het voorbije kwartaal én naar hun verwachtingen op korte termijn. De resultaten worden aangevuld met externe cijfers en indexen.
Conjunctuurenquête 4e kwartaal 2017: “Optimisme troef…”

De stemming is volledig verandert ten opzichte van een jaar geleden. In het 3e trimester van 2017 waren de resultaten over de hele lijn positief. De omzet kende globaal genomen een lichte stijging, al liepen de resultaten wat uiteen. Dat verklaart ook de lage stabiliteitsfactor (bedrijven die geen wijziging zagen t.o.v. het vorige kwartaal). De globale rendabiliteit deed het beter, al rapporteerde de helft van de bedrijven geen wijziging. Het personeelsbestand groeide zeer lichtjes aan.

De totale vracht in de Belgische zeehavens groeide in de eerste helft van 2017 aan met 3,12 % t.o.v. het 1e semester van voorgaand jaar. In de haven van Antwerpen steeg het volume met 2,8 %, terwijl in de haven van Gent het overslagvolume steeg met 17,9 %.

In de luchtvracht steeg het totale tonnage (van alle Belgische luchthavens) in de eerste helft van 2017 met 10,39 % t.o.v. het eerste semester 2016. (In 2016 speelt de invloed van de aanslagen in maart een belangrijke rol).

Verwachtingen voor het 4e kwartaal 2017

Ook de vooruitzichten voor het 4e trimester 2017 zijn goed. Alle parameters tonen overwegend een lichte verbetering. De verwachtingen inzake rendabiliteit houden wel overwegend rekening met een status-quo.

Volgens het Planbureau blijven de vooruitzichten voor de Belgische economie relatief getemperd. Men voorziet een groei van 1,4 % in 2017. Voor 2018 en 2019 zou het BBP stijgen met 1,5 %. De volumestijging van de uitvoer was 5,8 % in 2016 en zou 4,5 % bedragen in 2017. De invoerstijging van goederen en diensten bedroeg 4,9 % in 2016 en wordt geschat op 4,6 % in 2017.

De positieve verwachtingen van de expediteurs beantwoorden aan de evolutie van de conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België. Na een fors herstel in oktober is de conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België in november verder gestegen. Het vertrouwen trok duidelijk aan in de dienstverlening aan bedrijven en, meer gematigd, in de bouwnijverheid. In de verwerkende nijverheid hebben de ondernemers hun oordeel nauwelijks gewijzigd ten opzichte van de voorgaande maand. Daarentegen verzwakte het ondernemingsklimaat enigszins in de handel.

Volgens het Planbureau nam de Belgische economie in 2017 een sterke start met een groei van 0,6 % in het eerste kwartaal. De bbp-groei vertraagde ietwat tot 0,4 % in het tweede kwartaal en zou dat tempo handhaven in de tweede helft van 2017 en in de loop van 2018, aangedreven door de dynamiek van de binnenlandse vraag. Vooral de particuliere consumptie en de bedrijfsinvesteringen vormen een belangrijke groeimotor. Op jaarbasis zou de economische groei, zowel in 2017 als in 2018, daardoor uitkomen op 1,7 %.

Volgend de Europese Commissie nam de bedrijfsklimaatindicator verder toe in december 2017 is de Business Climate Indicator (BCI) voor het eurogebied licht gestegen (+0,17 punten tot +1,66). Dit is het hoogst gemeten niveau sinds 1985. De beoordelingen door managers van zowel de afgelopen als toekomstige productie en van de voorraad afgewerkte producten en de algemene orderboeken  zijn verbeterd. De beoordeling door managers van de exportorderboeken bleef daarentegen in grote lijnen ongewijzigd

De Ifo Business Climate Index voor Duitsland kende een lichte daling in december. Dit was te wijten aan de iets minder optimistische vooruitzichten. De beoordelingen van de huidige economische situatie daarentegen waren positiever dan in november.

Commentaren

 

– Er moet dringend een oplossing komen voor het mobiliteitsprobleem in en rond Antwerpen

– Pijnpunt: vinden van geschikt personeel

– Chauffeurstekort / capaciteitsproblemen. Het opleggen van verplichte talenkennis aan (oosteuropese) chauffeurs draagt in deze context niet bij tot een vlotte invulling van de transportbehoeften

– Cocktail explosif pour le monde du transport routier: manifestement un manque de capacité de transport et surtout de chauffeurs / interprétation stricte des directives de détachement et parallèlement augmentation constante des couts chauffeurs de l’est / Augmentation accélérée du diesel.

– Les problèmes de mobilité impliquent de plus en plus de flexibilité des cellules opérationnelles. Améliorer le niveau de qualité est la clé du développement, toutefois mis en danger par des faiblesses dans les structures intermédiaires de la chaîne logistique. Les perspectives pour 2017 sont en très bonne progression par rapport à 2016.